کابل کشی شبکه

امروزه حضور در دنیای مجازی یک امر بسیار مهم تلقی میگردد ، با توجه به سرعت گسترش روزافزون اینترنت و ارتباطات اینترنتی و نیز سهولت امر اطلاع رسانی از طریق دنیای مجازی داشتن یک پایگاه مجازی و یک وب سایت شخصی مقوله ایی است که دیگر نمیتوان براحتی و سادگی از کنار آن عبور کرد. از اینرو هر شخصی با هر شغل و تخصصی که دارد ، با هر فکر و ایده ایی که دارد نیاز به معرفی خود و تخصص خود در این دنیای تو در تو دارد تا بتواند سهمی را از جستجوی میلیونها نفر نصیب خود سازد.

مجازی سازی

امروزه حضور در دنیای مجازی یک امر بسیار مهم تلقی میگردد ، با توجه به سرعت گسترش روزافزون اینترنت و ارتباطات اینترنتی و نیز سهولت امر اطلاع رسانی از طریق دنیای مجازی داشتن یک پایگاه مجازی و یک وب سایت شخصی مقوله ایی است که دیگر نمیتوان براحتی و سادگی از کنار آن عبور کرد. از اینرو هر شخصی با هر شغل و تخصصی که دارد ، با هر فکر و ایده ایی که دارد نیاز به معرفی خود و تخصص خود در این دنیای تو در تو دارد تا بتواند سهمی را از جستجوی میلیونها نفر نصیب خود سازد.

اشتراک منابع

امروزه حضور در دنیای مجازی یک امر بسیار مهم تلقی میگردد ، با توجه به سرعت گسترش روزافزون اینترنت و ارتباطات اینترنتی و نیز سهولت امر اطلاع رسانی از طریق دنیای مجازی داشتن یک پایگاه مجازی و یک وب سایت شخصی مقوله ایی است که دیگر نمیتوان براحتی و سادگی از کنار آن عبور کرد. از اینرو هر شخصی با هر شغل و تخصصی که دارد ، با هر فکر و ایده ایی که دارد نیاز به معرفی خود و تخصص خود در این دنیای تو در تو دارد تا بتواند سهمی را از جستجوی میلیونها نفر نصیب خود سازد.

اکتیو دایرکتوری

امروزه حضور در دنیای مجازی یک امر بسیار مهم تلقی میگردد ، با توجه به سرعت گسترش روزافزون اینترنت و ارتباطات اینترنتی و نیز سهولت امر اطلاع رسانی از طریق دنیای مجازی داشتن یک پایگاه مجازی و یک وب سایت شخصی مقوله ایی است که دیگر نمیتوان براحتی و سادگی از کنار آن عبور کرد. از اینرو هر شخصی با هر شغل و تخصصی که دارد ، با هر فکر و ایده ایی که دارد نیاز به معرفی خود و تخصص خود در این دنیای تو در تو دارد تا بتواند سهمی را از جستجوی میلیونها نفر نصیب خود سازد.

اشتراک اینترنت

امروزه حضور در دنیای مجازی یک امر بسیار مهم تلقی میگردد ، با توجه به سرعت گسترش روزافزون اینترنت و ارتباطات اینترنتی و نیز سهولت امر اطلاع رسانی از طریق دنیای مجازی داشتن یک پایگاه مجازی و یک وب سایت شخصی مقوله ایی است که دیگر نمیتوان براحتی و سادگی از کنار آن عبور کرد. از اینرو هر شخصی با هر شغل و تخصصی که دارد ، با هر فکر و ایده ایی که دارد نیاز به معرفی خود و تخصص خود در این دنیای تو در تو دارد تا بتواند سهمی را از جستجوی میلیونها نفر نصیب خود سازد.

وب سرور

امروزه حضور در دنیای مجازی یک امر بسیار مهم تلقی میگردد ، با توجه به سرعت گسترش روزافزون اینترنت و ارتباطات اینترنتی و نیز سهولت امر اطلاع رسانی از طریق دنیای مجازی داشتن یک پایگاه مجازی و یک وب سایت شخصی مقوله ایی است که دیگر نمیتوان براحتی و سادگی از کنار آن عبور کرد. از اینرو هر شخصی با هر شغل و تخصصی که دارد ، با هر فکر و ایده ایی که دارد نیاز به معرفی خود و تخصص خود در این دنیای تو در تو دارد تا بتواند سهمی را از جستجوی میلیونها نفر نصیب خود سازد.

شبکه های بی سیم

امروزه حضور در دنیای مجازی یک امر بسیار مهم تلقی میگردد ، با توجه به سرعت گسترش روزافزون اینترنت و ارتباطات اینترنتی و نیز سهولت امر اطلاع رسانی از طریق دنیای مجازی داشتن یک پایگاه مجازی و یک وب سایت شخصی مقوله ایی است که دیگر نمیتوان براحتی و سادگی از کنار آن عبور کرد. از اینرو هر شخصی با هر شغل و تخصصی که دارد ، با هر فکر و ایده ایی که دارد نیاز به معرفی خود و تخصص خود در این دنیای تو در تو دارد تا بتواند سهمی را از جستجوی میلیونها نفر نصیب خود سازد.

دوربین مدار بسته

استفاده از انواع سیستم های نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته همچون  آنالوگ، دیجیتال و یا ترکیبی (هیبریدی) و همچنین هوشمند سازی این سیستم ها بسته به نیاز مصرف کننده، می تواند هر خواسته ای را مرتفع سازد. فراهم نمودن قابلیت مشاهده تصاویر از هر نقطه دلخواه و تعریف سطوح مختلف دسترسی طبق استاندارد های امنیتی و مبتنی بر پروتکل های خاص و امن وکد گذاری اطلاعات در زمان انتقال نیز از وظایف طراح سیستم خواهد بود. طوبی بهترین راهکار ممکن را طراحی و اجرا می نماید تا شما با کمترین هزینه و کوتاهترین زمان از سیستم نظارتی تصویری بهره مند شوید.Tuesday, July 1, 2014

« برگشت