میزبانی وب (معمولی)

CP-1
 • 1 عدد تعداد دامـنـه
 • 500 مگابایت فضای دیسک
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود دیگر امکانات
 • سـی پـنـل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی پشتیبان گیری
CP-2
 • 2 عدد تعداد دامـنـه
 • 1 گیگابایت فضای دیسک
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود دیگر امکانات
 • سـی پـنـل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی پشتیبان گیری
CP-3
 • 3 عدد تعداد دامـنـه
 • 2 گیگابایت فضای دیسک
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود دیگر امکانات
 • سـی پـنـل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی پشتیبان گیری
CP-4
 • 4 عدد تعداد دامـنـه
 • 5 گیگابایت فضای دیسک
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود دیگر امکانات
 • سـی پـنـل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی پشتیبان گیری
CP-5
 • 5 عدد تعداد دامـنـه
 • 10 گیگابایت فضای دیسک
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود دیگر امکانات
 • سـی پـنـل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • هفتگی پشتیبان گیری