سرور مجازی (ایران)

IR-1
 • Intel Xeon E5-1620 پردازنده
 • 1 هسته تعداد هسته ها
 • 512 مگابایت حافظه واقعی
 • 25 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • او وی اچ دیتا سنتر
 • وی ام ور مجازی ساز
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • لینوکس، ویندوز سیستم عامل
IR-2
 • Intel Xeon E5-1620 پردازنده
 • 2 هسته تعداد هسته ها
 • 1 گیگابایت حافظه واقعی
 • 50 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • او وی اچ دیتا سنتر
 • وی ام ور مجازی ساز
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • لینوکس، ویندوز سیستم عامل
IR-3
 • Intel Xeon E5-1620 پردازنده
 • 3 هسته تعداد هسته ها
 • 2 گیگابایت حافظه واقعی
 • 100 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • او وی اچ دیتا سنتر
 • وی ام ور مجازی ساز
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • لینوکس، ویندوز سیستم عامل
IR-4
 • Intel Xeon E5-1620 پردازنده
 • 4 هسته تعداد هسته ها
 • 4 گیگابایت حافظه واقعی
 • 200 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • او وی اچ دیتا سنتر
 • وی ام ور مجازی ساز
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • لینوکس، ویندوز سیستم عامل
IR-5
 • Intel Xeon E5-1620 پردازنده
 • 5 هسته تعداد هسته ها
 • 8 گیگابایت حافظه واقعی
 • 400 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • او وی اچ دیتا سنتر
 • وی ام ور مجازی ساز
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • لینوکس، ویندوز سیستم عامل